Zelo visoke cene, izjemno majhen trg

23 decembra, 2020
0
0

Trg ekološko prirejenih prašičev je izredno majhen – niti en odstotek prašičev v Nemčiji ni prirejenih po eko pravilih in to se v zadnjih letih skoraj ni spremenilo. Ekološko svinjsko meso bo leta 2020 doseglo približno 31.200 ton – v dveh letih se bo to povečalo za 1.200 ton ali 4 odstotke.

S klikom na naslovico prelistajte in naročite povsem nov priročnik PAŠTETE in drugi mesni shranki. VABLJENI K NAKUPU. 

Očitno se zdi celo prednost za stabilnost cen, da prireja  in prodaja potekata skoraj izključno pod pogodbeno določenimi pogoji. Cene zato nihajo bolj  kot na običajnem trgu prašičev. Na slednjem so močna nihanja cen povezana s ponudbo inpovpraševanjem – tako imenovani prašičerejski cikli.

Trg ekoloških prašičev se je leta 2018 nekoliko okrepil. Takrat se je v populacija prašičev in količina prirejene  svinjine povečala hitreje kot prej – za približno 16 odstotkov na približno 30.000 ton. Po tem pa je rast ponovno oslabela – kljub letos povečanemu povpraševanju v  maloprodaji.

Tržna analitičarka Diana Schaack iz AMI ( Agrarmarkt-Informationsgesellschaft  trdi, da je nemška čreda  ekoloških prašičev trenutno okoli 162.000 živali.

Po  novembrskih podatkih pa je skupno število prašičev v reji v Nemčijiskoraj 26 milijonov. Prireja  ekološkega svinjskega mesa bo leta 2020 dosegla približno 31.200 ton – v dveh letih se bo povečala za 1200 ton ali 4 odstotke, kar predstavlja le 0,7 odstotka celotne nemške prašičereje.

Zelo majhna niša  s številnimi posebnostmi
Trg za ekološko svinjsko meso je zelo majhen in to se ne bo kmalu spremenilo. In ker je trg tako majhen, je tudi razmeroma občutljiv na motnje,  pravi tržni strokovnjak Christian Wucherpfennig iz Kmetijske zbornice Severno Porenje-Vestfalija.
In dodaja: » Dobrega tržnega pregleda ni, na trgu je veliko rejcev.  Zato večji prehod na ekološko prirejo  prašičev sploh ni zaželen.Prehod je smiseln le, če je zagotovljeno tudi trženje. “
Uwe Balliet, generalni direktor podjetja Bio-Handel Nordwest, dodaja: ” Povpraševanje po ekoloških prašičih ni izredno veliko,  a še vedno obstaja. Cilj ne sme biti ustvariti prevelike ponudbe.”
Druga težava je, da zahteva  reja ekoloških prašičev  popolno predelavo stojišč. na kmetijah, ki so se pripravljene preusmeriti. Te prav tako potrebujejo
 dovolj prostora, pojasnjuje strokovnjak  Zucherpfennig: To ni tako kritično, ko gre za rejo  svinj, na primer približno 100 hektarov je potrebno za 100 živali.
Pri prašičih za pitanje pa lahko območje hitro postane omejevalni dejavnik. Samo v skladu z ekološko uredbo EU je na hektarju dovoljenih le  14 prašičev za pitanje, v nekaterih ekoloških združenjih pa le 10. »To pomeni 100 hektarjev za 1.000 prašičev.

Visoke cene, zelo visoki stroški
Cene ekoloških  prašičev so že skoraj pet let skoraj stabilne. Letos lahko ekološki kmetje za svoje prašiče pričakujejo 3,77 evrov za kg klavne teže. Tudi za prašiče, ki se obračunavajo po pavšalni stopnji,  so bili prihodki na začetku leta podobno dobri.

»Dejstvo, da je večina živali  zagotovljena z  večletnimi  pogodbami o dobavi, prispeva k stabilnim cenam. Do določenega cenovnega pritiska prihaja predvsem zaradi uvoza iz Danske in Nizozemske, «pravi strokovnjak za AMI Schaack. Tam pridelani ekološki prašiči so običajno na voljo ceneje kot nemški in lahko znatno motijo ​​trg.

Niso pa le visoki prihodki ekoloških kmetov, ampak tudi stroški. Po izračunih Kmetijske zbornice v Severnem Porenju-Vestfaliji je moral ekološki pitanje prašičev računati z neposrednimi stroški najmanj 350 evrov na žival s prihodki približno 390 evrov na prašiča. Samo pujs stane 145 evrov. Poleg tega so občutno višji stroški krme. Kljub temu je pri izračunu zbornice po pitanju ostalo približno 40 evrov na prašiča. Za rejce svinj je plus še nekoliko višji, odvisno od cene pujskov in stroškov krme.