Zgotovljena nujna finančna pomoč za odpravo premoženjske škode na kmetijskih objektih

17 novembra, 2023
0
0


Vlada Republike Slovenije je na včerajšnji seji izdala Odlok o zagotavljanju nujne finančne pomoči za ublažitev premoženjske škode po poplavah. Sredstva za izplačilo finančnih pomoči v višini 1,23 milijona evrov se bodo zagotovila iz proračuna Evropske unije, v višini do 2,46 milijona evrov pa iz proračuna Republike Slovenije.

Odlok določa nujno finančno pomoč za odpravo premoženjska škode na kmetijskih objektih v skladu z Izvedbeno uredbo Evropske komisije 2023/1465 z dne 14. julija 2023 o zagotavljanju nujne finančne pomoči v kmetijskih sektorjih, ki so jih prizadeli specifični problemi, ki vplivajo na ekonomsko sposobnost preživetja kmetijskih proizvajalcev.

Osnova za oblikovanje ukrepa finančne pomoči je pregled prijavljene in ocenjene škode, ki ga je opravila Uprava zaščito in reševanje. Odlok določa upravičence, pogoje in postopek za dodelitev nujne finančne pomoči upravičencu, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in je v poplavah 4. avgusta 2023 utrpel premoženjsko škodo na kmetijskih objektih, ki presega 30 odstotkov standardnega prihodka, ki ga je njegovo kmetijsko gospodarstvo doseglo v letu 2022;
je na dan 4. avgust 2023 vpisan v Register kmetijskih gospodarstev;
je škoda, nastala na kmetijskem gospodarstvu, vpisana v elektronsko zbirko podatkov AJDA in
je imetnik transakcijskega računa v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja bo upravičencem odpremila informativne odločbe o dodeljeni finančni pomoči najpozneje do 8. decembra 2023. Izplačila finančnih pomoči upravičencem so predvidena do konca leta 2023.