Mikroplastika blokira vinski trti dostop do hranil

6 aprila, 2023
0
0

Celotna Zemlja je že onesnažena z mikroplastiko, ta je v vodi, zraku in za kmetijstvo pomembni plodni zemlji. Združeni narodi so zato pozvali k več raziskavam o razumevanju vpliva mikroplastike na zdravje ljudi in ekosisteme. Slovenija ima močno ekipo prodornih raziskovalcev, ki na tem področju sledijo svetovni trendom,. prvič pa so se vsi zbrali minuli teden v Ljubljani, in sicer skupnost 39 znanstvenikov iz enajstih slovenskih raziskovalnih institucij in petih zasebnih podjetij. Pobudo za njihovo povezovanje in srečanje je dala , na pobudo Andreje Palatinus, ki se s problematiko morskih odpadkov in mikroplastike ukvarja že 17 let.

Zanimive, a hkrati zaskrbljujoče ugotovitve iz svoje raziskave v vinogradniških tleh je predstavila dr. Erika Jež, iz Centra za raziskave vina na Visoki šoli za vinogradništvo in vinarstvo Vipava. Onesnaževalci v zemlji lahko negativno vplivajo na okolje, na dostopnost hranil za vinsko trto, ter na mikroorganizme v tleh, kar je raziskovala tudi sama v okviru temeljnega raziskovalnega projekta. Del za to potrebnih analiz opravlja Italiji, ker fakultetni laboratoriji v Vipavi ni dovolj opremljen.
Poudarila je, da je mikroplastika v vinogradniških tleh še vedno nepoznana tematika. Večina ljudi vinogradniške pokrajine še vedno povezuje z idiličnimi vinogradi, v katerih se bohoti življenje, ker je to del tržne zgodbe o prodaji vin. Vinogradništvo je zato večinoma prikazano kot eno od najbolj uspešnih dejavnosti v svetu. A tudi v vinogradništvu so prisotni plastični materiali, ob po meritvah so našli v vinogradniških tleh v Vipavski dolini od 20 do 40 delcev mikroplastike na gram suhih tal, kar pomeni, da so na kilogram prsti vsebnosti precej visoke. Razlog za te številke pa niso le v vinogradništvu uporabljeni materiali, temveč se zgošča mikroplastika tudi iz zraka, z erozijo in vodo.
Konkretno v vinogradništvu pa so iz plastičnega materiala vrvice, ki se uporabljajo za pritrjevanje vinske trte k opori. Dr. Erika Jež je te vrvice raziskovala in ugotovila, da so iz polivinilklorida in polipropinola, le malo vinogradnikov pa te vrvice pobira iz tal, pogosteje jih v tla zmulčijo. Če je v tleh mikroplastika, so rezultati raziskave pokazali, da le-ta rastlinam blokira dostop hranil iz tal.
Polipropilen vpliva na dostop makro hranil, ko jih trta najbolj rabi, to so fosfor, kalij, kalcij, magnezij. Polivinilklorid pa vliva na dostopnost mikro hranil- bakra, železa in cinkain preprečuje vsrkavanje dušika iz tal.