Potrjene poenostavitve SKP

15 maja, 2024
0
0

Svet ministrov

Svet ministrov je ta teden potrdil poenostavitve  skupne kmetijske politike, ki jo označujejo tudi kot »mini« kmetijsko reformo« SKP. Pregled obravnava nekatere elemente uredbe o strateških načrtih SKP in uredbe o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike ). Revizija je odziv na težave, ki so se pojavile v prvem letu izvajanja nove SKP.

Posodobljena pravila prinašajo poenostavitev, zmanjšujejo upravno breme in zagotavljajo večjo prožnost pri izpolnjevanju nekaterih okoljskih pogojev, hkrati pa zagotavljajo predvidljiv okvir za kmete. Spremembe med drugim odpravljajo obvezno praho do leta 2027 .Obvezna bo le  ohranitev obstoječih krajinskih značilnosti, članice pa bodo lahko kmete prek eko shem spodbujale, da del ornih površin namenijo neproduktivnim površinam ali za nove krajinske značilnosti, kot so drevesa ali živa meja, kar bo za  kmete prostovoljno.

Ukinitev nadzora na malih kmetijah

Ukinjen bo nadzora na področju dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev  za  kmetije z manj kot 10 hektarji. Nadaljnja omilitev zahtev se nanaša še  na nadzor erozije, minimalno pokritost tal  in kolobarjenje . Pri preoravanju okoljsko občutljivih travnikov na območjih Natura 2000  Bruselj dovoljuje preoravanje za ponovno setev. Pogoj je, da so travno rušo poškodovali plenilci ali invazivne vrste.  V primeru naravnih nesreč, kot so suša, močno deževje ali poplave, se lahko države članice odločijo za dodatne začasne izjeme od uredb.

Članice bodo imele po novem bolj proste roke pri določanju teh obdobij in tudi s čim morajo biti tla pokrita. Poleg tega bodo lahko v primeru izrednih vremenskih razmer, ki bi kmetom preprečili izpolnjevanje okoljskih pogojev, omogočile začasno odstopanje od njih. Prav tako pa bodo lahko nacionalni strateški načrt SKP spremenile dvakrat na leto, in ne samo enkrat.

Prvi komentarji  na sprejete novosti so, da EU z novostmi še vedno ne poenostavlja birokracije na plečih kmetov. Uredba s spremembami bo začela veljati  konca maja, kmetje pa bodo lahko za nazaj  uporabili nekatera nova pravila, povezana z okoljskimi pogojenostmi za leto  2024.